Ветеринарна клиника Есковет
 
Посетете ни във Facebook

 

 

Ехдграфия и ренгенография
Гастроентерология и Ендоскопия

д-р Еленкова
д-р Еленкова,
хирургия, офталмология и ендоскопия

 

Ендоскопията е изследване, при което се извършва директен оглед на различни вътрешни органи. Това става по минимално инвазивен начин с помощта на ендоскоп. Той представлява дълга тръба, на върха на която е разположена камера със светлинен източник, които спомагат за много детайлно изследване и точно поставяне на диагноза. Много често ендоскопията се съчетава с биопсия, която може да бъде извършена с щипка, игла или четка, за да се получи материал за хистологично или цитологично изследване.

 

 

 

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

Провеждането на ендоскопия се препоръчва при съмнения за различни заболявания, при които има промяна в структурата на клетките на лигавицата или стената на съответния орган - например язва, полипи, злокачествено разрастване на клетки, неоплазмени процеси, стеснения, сраствания на тъканите, наличието на кървене, чужди тела и други.Симптоми за това биха могли да бъдат повръщане, отпадналост, отказ от храна и вода, разстройство, кървене и други.  С помощта на ендоскоп се извършва оглед най-често на кухи органи като тези на храносмилателния тракт (при оглед на ларингса - ларингоскопия, на стомаха - гастроскопия), бронхите (бронхоскопия) и други.

 

Ендоскопията като алтернатива на операцята.

Това е най-добрият метод за диагностика на чужди тела в хранопровода, стомаха и дуоденума, инвагинации, образувания в стомашно-чревния тракт, кървене, при които често другите методи на образна диагностика са недостатъчни за поставянето на диагноза. В такива случаи се налага т.нар.диагностична лапаротомия за откриване на проблема. Ендоскопията замества тазиизвазивна процедура като спомага откриване и поставяне на диагноза без травма за пациента. С помощта на ендоскопията могат да се отстранят чужди тела от хранопровода, стомаха и дуоденума и да се избегне оперативната намеса. В тези случаи поради минималната инвазивност на метода, той позволява много по-бързо възстановяване на пациента.

   

Необходима ли е предварителна подготовка?

Предварителната подготовка се състои в следното: при езофагогастродуоденоскопия (оглед на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник с помощта на ендоскоп) е препоръчително пациента да не е приемал храна през последните 12 часа; колоскопия (оглед на дебелото черво и терминалния илеум ) - необходимо е да се извърши очистителна клизма; бронхоскопия (ендоскопски метод за оглеждане на бронхите) - няма данни за предварителна подготовка от страна на пациента.

   

Метод на провеждане на изследването.

Във всички случаи при животните ендоскопското изследване се извършва с пълна упойка. По този начин се избягва стреса на животното и рефлекса на повръщане, което позволява безопасно извършване на изследването.
В зависимост от това кой орган се изследва ендоскопски, методите за провеждане на изследването са следните:
при езофагогастродуоденоскопия - оптичната система се въвежда от устната кухина през гълтача в хранопровода (бавно като се следват физиологичните перисталтични вълни), стомаха и дванадесетопръстника и се извършва оглед на лигавицата, по време на процедурата се вкарва въздух, който раздува стомаха, за да се подобри образа;
колоскопия - ендоскопа се въвежда внимателно през аналния отвор в ректума и достига до крайните отдели на илеума;
бронхоскопия - бронхоскопа се въвежда от устната кухина през трахеята и от нея към десния или левия главни бронхи.
Какъв е възстановителния период?
Възстановителния период е изключително кратък. В повечето случаи хоспитализация не се налага и пациента се изписва още същия ден.

Работно време на клиника Есковет
 
 
 
 
   
    Раотно време

НЕБЕСНИТЕ ПАСБИЩА - Едно място, където човек може да се слее с природата и да почерпи от силата на земята, гората и въздуха